Tasem - Metal Técnica SA
制造汽车零件及配件
Vila Nova de Gaia

00 351 22 787 7800
请填写下面的数据:

名称: *
公司:  
电子邮件: *  
电话:  
科目: *  
请输入显示的号码: *  
(*) 要求

Tasem - Metal Técnica SA em portugues Tasem - Metal Técnica SA en espanol Tasem - Metal Técnica SA in english Tasem - Metal Técnica SA fran?ais Tasem - Metal Técnica SA deutsch Tasem - Metal Técnica SA italiano Tasem - Metal Técnica SA по-русски Tasem - Metal Técnica SA în română Tasem - Metal Técnica SA 葡语 Tasem - Metal Técnica SA في اللغة الإنجليزية Tasem - Metal Técnica SA em brasileiro Tasem - Metal Técnica SA w języku polskim
  活动: 制造汽车零件及配件
  网站: www.tasem.pt  

  地址:  
  Zona Industrial Arcos do Sardão , Apartado 2020
4431 - 601 Vila Nova de Gaia
Portugal
 

  电话: 00 351 22 787 7800  
  传真: 00 351 22 787 7801  
  电子信箱: geral@tasem.pt  
  联系人: Salomé Oliveira  

  时间: 09:00 至 12:30
14:00 至 18:30
 
  关闭: 星期六
星期日
假期
 
:: © 2010 - 保留所有权利 ::
浏览次数: 51.627 :: 隐私权政策 ::